top of page

Miltä kuulostaisi paikka, joka tarjoaa elinympäristön uhanalaisille kosteikkolinnuille ja sopii myös lintujen tarkkailuun? Tiesitkö, että tällaisen lintukosteikon perustaminen on mahdollista?

Nyt on aika tarttua toimeen Tringa ry:n alueella, läntisellä Uudellamaalla! Haluamme tehdä osamme kosteikkolinnuston suojelemiseksi ja olemme käynnistäneet rahaston, jonka tarkoituksena on oman lintukosteikon perustaminen Tringan alueelle.

Myös sinä voit lähteä mukaan tähän hankkeeseen, lahjoittamalla autat lintuja.

Tehdään tavoitteesta yhdessä mahdollista! 

Tringalaisten oma lintukosteikko Uudellemaalle

Lahjoita keräykseen!

 Verkkopankki

Lahjoita valitsemasi summa verkkopankkitunnuksilla tai pankkikortilla 

➜ Siirry lahjoitussivulle

 Mobilepay

Tee haluamasi suuruinen lahjoitus Mobilepayn kautta numeroon: 75943

 Maksu suoraan tilille

Tilinumero: FI02 1544 3000 1680 75

Saaja: Tringa ry

Viitenumero: 363446

Mauri ja Karin Rautkarin lintukosteikkorahasto perustettiin mahdollistamaan kohdennettu varainkeruu sopivan alueen hankintaa sekä Tringan oman lintukosteikon perustamista ja ylläpitoa varten.

Kampanjan ensimmäiset tavoitteet ovat riittävän keräyssumman kartuttaminen ja kosteikoksi sopivan alueen löytäminen Uudeltamaalta.

Kun sopiva kohde on löytynyt, alkaa selvitystyö lintukosteikon perustamisen kustannuksista. Jos kerätty summa on riittävä, Tringa ostaa alueen omistukseensa ja tarvittavat kosteikon perustamistyöt voivat alkaa. 

Kosteikkokeräyksen tavoite

Lintukosteikko perustetaan

Keräyskampanja käynnistetään

Sopiva kohde löytyy

Kerätty summa:  42 290 €
(alkupääoma 29 030€ +keräystuotto 13 260€)
Tilanne 31.12.2023
 • Haluaisitko lahjoittaa maata tai kertoa sopivasta maa-alueesta?
  Etsimme parhaillaan sopivaa paikkaa lintukosteikon perustamista varten. Omistatko maata tai tunnetko jonkun, jolla voisi olla kosteikoksi sopivaa maata myytäväksi tai lahjoitettavaksi? Kuulisimme mielellämme lisää! Sopivia kohteita ovat esimerkiksi: - jo olemassa olevat kosteikot tai tällaisten alueiden reunat - notkoalueet esimerkiksi peltomaalla - entiset turvetuotantoalueet Ota yhteyttä kampanjan sähköpostiin: lintukosteikko@tringa.fi
 • Voinko osallistua keräyskampanjaan ilman rahaa?
  Kyllä voit! Kaikenlainen apu otetaan kiitollisuudella vastaan. Aktiivinen keräyksestä tiedottaminen on ensisijaisen tärkeää kampanjan onnistumiselle. Voit siis auttaa jakamalla tietoa keräyksestä tuttavapiirillesi, kirjoittamalla siitä sosiaaliseen mediaan ja jakamalla Tringan kampanjaviestejä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Voit myös auttaa selvittämällä, onko sinun tai tuttavapiirisi tiedossa Uudellamaalla sijaitsevaa kosteikkoaluetta, joka sopisi kampanjan tarkoituksiin. Vinkkaa meille lintukosteikoksi sopivasta kosteikosta tai muusta alueesta! Kun lintukosteikkoa ryhdytään perustamaan, vapaaehtoisille talkoolaisille on tarvetta niin kosteikon perustamistöissä, lintujen tarkkailun mahdollistavan infran rakentamisessa kuin myöhemmin myös kosteikon ylläpito- ja hoitotöissä. Tiedotamme näistä lisää, kun hanke etenee ja tämä muuttuu ajankohtaisemmaksi.
 • Voiko yritykseni tai yhdistykseni osallistua keräykseen?
  Kyllä voi! Keskustelemme mielellämme yritysten ja yhdistysten kanssa mahdollisista lahjoituksista ja yhteistyömahdollisuuksista tarkemmin. Yhteyttä voi ottaa lintukosteikkokampanjan sähköpostiin: lintukosteikko@tringa.fi
 • Kosteikon hyödyt?
  Kosteikoilla on monenlaisia hyötyjä. Lintujen kannalta kosteikot ovat erittäin tärkeitä alueita: kosteikot toimivat yhtäältä välttämättöminä muutonaikaisina levähdysalueina kahlaajille, varpuslinnuille ja vesilinnuille. Arvokkaimmilla kosteikoilla nähdään keväisin ja syksyisin valtavia joukkoja muuttavia lintuja lepäämässä ja ruokailemassa ennen muuttomatkan jatkamista. Toisaalta kosteikot ovat arvokkaita pesimäalueita uhanalaistuvalle, ahtaalle joutuneelle kosteikkolinnustolle. Tällaisia uhanalaisia kosteikkolintuja ovat esimerkiksi mustakurkku-uikku sekä tukka- ja punasotka. Sopivien kosteikoiden vähentyminen ja umpeenkasvu vähentävät kosteikkolinnuille sopivia pesimäpaikkoja. Kosteikoiden perustamisen ja kunnostustoimien vaikutukset ulottuvat usein itse kosteikkoa laajemmalle alueelle. Kosteikot pidättävät ravinteita ja vähentävät näin ympäröivien vesistöjen rehevöitymistä. Kosteikot ovat myös erittäin suosittuja lintukohteita, joissa on mahdollista tarkkailla monipuolista linnustoa ja tutustua lintujen elämään.
 • Tringa ry?
  Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys - Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry on vuonna 1974 perustettu pääkaupunkiseudun ja läntisen Uudenmaan lintuharrastajien oma yhdistys, jossa on mukana noin 4000 henkilöjäsentä. Tringa on yhdistys kaikille linnuista ja lintuharrastuksesta kiinnostuneille. Tringan tarkoitus on edistää ja kehittää lintuharrastusta, linnuston- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Vaikka Tringan nimessä lintutiede mainitaankin, on toimintamme pääasiassa reipasta retkeilyä ja aktiivista suojelua. Lintutiedettäkin tehdään esimerkiksi Tringan lintuasemilla Tringa on valtakunnallisen BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys. Lue lisää Tringasta yhdistyksen nettisivuilta: tringa.fi
 • Miksi juuri kosteikko?
  Kosteikot ovat tärkeitä niiden ylläpitämän suuren monimuotoisuuden vuoksi. Ne tarjoavat suojaa, ravintoa ja lisääntymispaikkoja isolle joukolle kasvi- ja eläinlajeja. Merkittävä osa Suomen kosteikkoluonnosta on ajan saatossa hävitetty. Kosteikkoja on kuivatettu pelloiksi ja metsiksi maa- ja metsätalouden tarpeisiin, ja vaikka kuivattaminen on hiljalleen vähentynyt, vie toipuminen ja vahinkojen korjaaminen aikaa. Moni kosteikkoihin lukeutuva luontotyyppi onkin tätä nykyä uhanalainen. Tringa haluaa lintukosteikkokeräyksen avulla tehdä osansa kosteikkolinnuston suojelemiseksi.
 • Mauri ja Karin Rautkarin lintukosteikkorahasto?
  Tringan omaa lintukosteikkoa varten perustettu rahasto on nimetty merkittävän lahjoituksen Tringan linnustonsuojeluun kesäkuussa 2022 tehneiden lahjoittajien, Mauri ja Karin Rautkarin mukaan. Kaikki Tringan lintukosteikkokeräykseen annetut lahjoitukset talletetaan tähän rahastoon. Rahastoinnilla varmistetaan, että lahjoitukset käytetään juuri siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on maan, vesialueen tai kosteikon hankkiminen linnustonsuojeluun sekä oman lintukosteikon tai lintukosteikoiden perustaminen ja ylläpito.
 • Mihin kerätyt varat käytetään?
  Kampanjan päätavoite on perustaa Uudenmaan alueelle Tringan oma lintukosteikko, joka edistää sekä linnustonsuojelua että samalla tarjoaa lintuharrastajille ja muille luonnonystäville hyvän paikan lintujen tarkkailuun. Lintukosteikon perustaminen on monivaiheinen ja pitkäaikainen hanke. Kerätyillä varoilla tullaan kattamaan: -maa- tai vesialueen hankinnan kustannuksia -kosteikon perustamiskustannuksia -kosteikon ylläpidon ja hoidon kustannuksia Hyvällä lintupaikalla tulee olla myös lintujen katselun mahdollistavaa infra kunnossa, esim. pitkospuut, lintulava- tai torni, opasteet jne. Kun kosteikon paikka on varmistunut, voi tarkempi suunnittelu alkaa ja sen myötä tiedot keräysvarojen käytöstä tarkentuvat.

Kosteikkolintuja

Haluaisitko logosi tähän?

Haluaisiko yrityksesi tai yhdistyksesi lahjoittaa keräykseen tai osallistua lintukosteikonkampanjaan jollain muulla tavalla? 

Ota yhteyttä!

Yhteistyökumppanit

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
bottom of page